Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: B03*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 31
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abseamed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aranesp - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

B12-vitamiini ratiopharm 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen PL 2019-03-22

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Binocrit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Biopoin - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cohemin Depot 1 mg-ml injektioneste SPC 2020-06-30.doc

PL

Resepti

Diafer 50 mg-ml injektioneste, liuos SPC 2020-08-11.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Epoetin Alfa Hexal - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Eporatio - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Eprex 2000, 4000, 40 000, 10 000 IU-ml injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku SPC 2020-03-27

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Feraccru - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Ferofix 100 mg purutabletti SPC 2017-07-13

PL

Itsehoito

Ferrose 100 mg purutabletit SPC 2020-03-10.docx

PL

Resepti

Ferrose 2,5 mg-tippa, tipat, liuos SPC 2020-03-10

PL

Resepti

Foliver 1 mg tabl SPC 2020-07-07.docx

PL

Resepti

Folvite 1 mg tabletti SPC 2020-04-17

PL

Itsehoito

Maltofer 100 mg Fe+++ purutabletti SPC 2016-04-29

PL

Itsehoito

Maltofer 50 mg Fe+++ - ml tipat SPC 2016-04-29

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Mircera - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Monofer 100 mg-ml injektio--infuusioneste, liuos SPC 2020-05-26.doc

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
NeoRecormon - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Novavita 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen SPC 2017-02-09

PL

Itsehoito

Obsidan Fe++ 100 mg kapseli, kova SPC 2018-09-12

PL

Resepti

Obsidan Fe++ comp kapseli, kova SPC 2020-05-06.docx

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Reblozyl - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Retacrit - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Retafer 50mg, 100 mg Fe++ depottabletti SPC 2019-08-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Silapo - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Spartofer 100 mg kapseli, kova SPC 2019-08-15

PL

Resepti

Venofer 20 mg-ml injektioneste, liuos tai infuusiokonsetraatti, liuosta varten SPC 2020-01-14

  1  2  |  Seuraavat 30   >