Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: B02*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 69
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adynovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Afstyla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Amofil 500, 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2015-11-09

PL

Resepti

ARTISS liuokset kudosliimaa varten SPC 2017-10-04

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
BeneFIX - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Berinert 2000 IU, 3000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-04-23

PL

Resepti

Berinert 500 IU, 1500 IU injektio/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-11-14

PL

Resepti

Caprilon 100 mg-ml injektioneste SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Caprilon 500 mg tabletti SPC 2014-12-01

PL

Resepti

Cluvot 250 IU, 1250 IU injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2018-12-21

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Coagadex - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cofact injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-11-29

PL

Resepti

Confidex 250, 500, 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-08-08

PL

Resepti

Cyklokapron 500 mg tabletti SPC 2020-04-02

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Doptelet - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Elocta - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Esperoct - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Evicel - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Feiba 25 U-ml, 50 U-ml infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-05-15

PL

Resepti

Fibclot 1.5 g injektio - infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2020-09-21

PL

Resepti

Fibryga 1 g injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten SPC 2019-11-11

PL

Resepti

Haemate 250 IU FVIII - 600 IU VWF, 500 IU FVIII - 1200 IU VWF, 1000 IU FVIII - 2400 IU VWF injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2019-07-31

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hemlibra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Hemlibra - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Idelvion - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Immunate 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2017-11-20

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >