Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: B*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 340
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Abseamed - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Actilyse 10 mg, 20 mg, 50 mg injektio-infuusiokuiva-aine ja liuotin SPC 2018-06-12

PL

Resepti

Actilyse 2 mg injektio-infuusiokuiva-aine liuosta varten SPC 2018-08-17

PL

Resepti

Addaven infuusiokonsentraatti liuosta varten, SPC, 2020-05-18.doc

PL

Resepti

Addex-Kalium infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Addex-Kaliumklorid 150 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Addex-Magnesiumsulfaatti 246 mg/ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-20

PL

Resepti

Addex-Natriumklorid 235 mg-ml infuusiokonsentraatti SPC 2019-06-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Advate - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Adynovi - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Afstyla - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aggrastat 250 mikrog-ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Aggrastat 50 mikrog-ml infuusioneste, liuos SPC 2018-11-12

PL

Resepti

Albuman (ent. Albumin SPR) 200 g-l infuusioneste SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Albuman (ent. Albumin SPR) 40 g-l infuusioneste SPC 2019-12-16

PL

Resepti

Albumin Baxalta 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Albumin Baxalta 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2019-12-05

PL

Resepti

Albumin Behring 200 g-l, infuusioneste, liuos SPC 2020-08-03 Uusi

PL

Resepti

Albunorm 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Albunorm 250 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Albunorm 40 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Albunorm 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2020-04-01

PL

Resepti

Alburex 200 g-l infuusioneste, liuos SPC 2014-12-17

PL

Resepti

Alburex 50 g-l infuusioneste, liuos SPC 2014-12-17

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Alprolix - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Aminoplasmal 16 N-l infuusioneste SPC 2019-09-06

PL

Resepti

Amofil 500, 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin SPC 2015-11-09

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Apixaban Accord - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Aranesp - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  |  Seuraavat 30   >