Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: A06*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 58
  1  2  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Agiocur rakeet SPC 2020-09-03 Uusi

PL

Resepti

Agiolax rakeet valmisteyhteenveto 2020-09-09.docx Uusi

PL

Itsehoito

Casenlax 10 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2018-08-30

PL

Resepti

Casenlax 4 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-08-28 Uusi

PL

Itsehoito

Citrafleet jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-07-12

PL

Itsehoito

Colonsoft jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-07-07

PL

Itsehoito

Colonsteril jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-07-07

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Constella - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol 13.8 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-09-22

PL

Resepti/itsehoito

Duphagol Junior 6.9 g jauhe oraaliliuosta varten SPC 2020-09-14

PL

Itsehoito

Duphalac 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-06-18

PL

Itsehoito

Duphalac 950 mg-g jauhe SPC 2020-06-18

PL

Itsehoito

Duphalac Fruit 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-04-15

PL

Itsehoito

Klyx peräruiskeliuos SPC 2019-10-21

PL

Itsehoito

Lactulos ratiopharm 667 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-07-03

PL

Itsehoito

Lactulose Sandoz 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2018-04-25

PL

Resepti

Lactulose-MIP 650 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-05-12.doc

PL

Itsehoito

Laxido Appelsiini jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-07

PL

Itsehoito

Laxido jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-07

PL

Itsehoito

Laxoberon 2.5 mg kapseli SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Laxoberon 7.5 mg-ml tipat SPC 2017-08-15

PL

Itsehoito

Levolac 670 mg-ml oraaliliuos SPC 2020-10-19

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 12 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-08-28

PL

Itsehoito

Makrogoli Orion 6 g jauhe oraaliliuosta varten, annospussi SPC 2020-08-28

PL

Itsehoito

Metalax 10 mg peräpuikko SPC 2014-12-04

PL

Itsehoito

Microlax peräruiskeliuos SPC 2020-03-20

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Moventig - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Itsehoito

Movicol Appelsiini, konsentraatti oraaliliuosta varten SPC 2019-10-30

PL

Itsehoito

Movicol Chocolate jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-10-30

PL

Itsehoito

Movicol jauhe oraaliliuosta varten SPC 2019-03-06

  1  2  |  Seuraavat 30   >