Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: A02*


Valmisteyhteenvedot 1 - 30 kokonaismäärästä 81
  1  2  3  |  Seuraavat 30   >    
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Resepti/itsehoito

Acidal 20, 40 mg enterokapseli SPC 2018-08-06

PL

Resepti/itsehoito

Antepsin 1 g tabletti SPC 2020-08-22

PL

Resepti/itsehoito

Antepsin 200 mg-ml oraalisuspensio SPC 2020-07-07

PL

Itsehoito

Balancid Novum purutabletti SPC 2020-05-08

PL

Resepti

Basocare 1000 mg enterotabletti SPC 2017-11-30

Euroopan lääkeviraston verkkosivut:
Controloc Control - EMA: EPAR PI
suomi ruotsi

PL

Resepti

Cytotec 0.2 mg tabletti SPC 2020-04-06

PL

Resepti

Esomekra 20, 40 mg enterokapseli SPC 2012-11-14

PL

Resepti

Esomeprazol Actavis 20, 40 mg enterotabletti SPC 2018-12-13

PL

Resepti

Esomeprazol Krka 20, 40 mg enterokapseli SPC 2020-04-06.doc

PL

Resepti

Esomeprazol Navamedic 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-04-30

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Orion 20, 40 mg enterotabletti SPC 2018-04-03

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol ratiopharm 20 mg, 40 mg enterokapseli, kova SPC 2020-08-20

PL

Resepti/itsehoito

Esomeprazol Sandoz 20, 40 mg enterotabletti SPC 2017-06-20

PL

Resepti/itsehoito

Esopraz 20 mg, 40 mg enterotabletti SPC 2020-07-23

PL

Itsehoito

Galieve 500-213-325 mg oraalisuspensio SPC 2020-05-12

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio SPC 2020-07-02

PL

Itsehoito

Galieve Mint oraalisuspensio, annospussi SPC 2015-02-20

PL

Itsehoito

Galieve Peppermint purutabletti SPC 2016-04-01

PL

Resepti/itsehoito

Gasterix (ent. Lansoprazole ratiopharm) 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-03-15

PL

Itsehoito

Gaviscon oraalisuspensio SPC 2018-10-24

PL

Itsehoito

Gaviscon purutabletti SPC 2014-05-28

PL

Resepti

Helipak A enterokapseli ja tabletti SPC 2020-10-01 Uusi

PL

Resepti

Helipak K enterokapseli ja tabletti SPC 2020-06-15

PL

Resepti/itsehoito

Inside Brus 150 mg poretabletti SPC 2019-11-18

PL

Resepti

Lanrec 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2020-09-30 Uusi

PL

Resepti

Lansoprazoi Cobin 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazoi Lichte 15 mg, 30 mg enterokapseli SPC 2009-01-23

PL

Resepti

Lansoprazol Krka 15 mg, 30 mg enterokapseli, kova SPC 2020-09-30 Uusi

PL

Resepti

Lansoprazol Mylan 15, 30 mg enterokapseli SPC 2019-06-11

  1  2  3  |  Seuraavat 30   >