Lääkkeet
SPC PL
Eläinlääkkeet
SPC PL
Rohdosvalmisteet
SPC PL
Lääkevalmisteen nimi
A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T U
V W X Y Z Å Ä Ö
Lääkevalmisteen nimi

Myyntiluvan haltija

Myyntilupanumero

ATC-koodi Koodisto

Vapaa lausehaku

Vaikuttavat aineet

Lääkemuoto

Haittavaikutukset

Käyttöaiheet

Vasta-aiheetIhmisille tarkoitettujen lääkevalmisteiden valmisteyhteenvedot (Summary of Product Characteristics, SPC)

Valmisteyhteenveto (SPC) sisältää lääkevalmisteen käytön kannalta oleelliset asiat, jotka terveydenhuollon ammattilaisen on hyvä tietää. Valmisteyhteenvedot julkaistaan suomeksi.

Osassa lääkevalmisteita on lääkkeen määräämisen liittyvä ehto, jota ei aina ole valmisteyhteenvedossa. Määräämisehdot ja ehtovalmisteet löytyvät FimeaWeb (Lääkehaku) -palvelusta.

EU:n keskitetyssä myyntilupamenettelyssä olevien lääkkeiden valmisteyhteenvedot julkaisee Euroopan lääkevirasto (European Medicines Agency, EMA). Fimean palvelussa on linkit Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla oleviin lääkevalmisteasiakirjoihin (EPAR PI). Keskitetyn menettelyn lääkkeitä voi hakea Fimean palvelussa aakkosluettelosta, lääkevalmisteen nimen tai ATC-koodin perusteella.

Julkaistava aineisto ei ole välttämättä täydellistä eikä ajantasaista, johtuen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle (tai aiemmin Lääkelaitokselle) toimitettujen tiedostojen teknisestä laadusta ja toimitusviiveistä. Tämän johdosta Fimea ei voi taata sitä, että verkossa oleva asiakirja vastaa täydellisesti myyntilupapäätöksen yhteydessä virallisesti hyväksyttyä valmisteyhteenvetoa ja pakkausselostetta. Ainoastaan myyntilupapäätösten mukaiset paperiset valmisteyhteenvedot ja pakkausselosteet ovat todistusvoimaiset.

Haku ATC-koodin perusteella: A01*


Valmisteyhteenvedot 1 - 14 kokonaismäärästä 14
Pakkaus-
seloste
Resepti-
status
Lääkevalmisteen nimi

PL

Itsehoito

Aftab 25 mikrog bukkaalitabletti SPC 2017-05-04

PL

Itsehoito

Bertolix 3 mg-ml sumute suuonteloon, liuos SPC 2020-08-11 Uusi

PL

Itsehoito

Betadine 10 mg-ml suuvesi SPC 2019-04-05

PL

Itsehoito

Corsodyl 1 % geeli suuonteloon SPC 2020-04-16.doc

PL

Itsehoito

Corsodyl 2 mg-ml sumute suuonteloon SPC 2020-04-16.doc

PL

Resepti

Duraphat 22.6 mg-ml dentaalisuspensio SPC 2019-08-22

PL

Resepti/itsehoito

Duraphat 5 mg-g hammastahna SPC 2019-12-04

PL

Resepti

Elmex dentaaligeeli SPC 2019-09-30

PL

Itsehoito

Longin kirsikka 3 mg-ml sumute suuonteloon, liuos SPC 2020-01-08

PL

Resepti

Natriumfluoridi Morningside 5 mg-g hammastahna SPC 2019-12-18

PL

Itsehoito

Parosept 1.2 mg-ml, suuvesi SPC 2020-02-10

PL

Itsehoito

Pimafucin 2 % emulsiovoide SPC 2016-06-16

PL

Itsehoito

Zyx Eukalyptus, Minttu ja Sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2018-02-28

PL

Itsehoito

Zyx Eukalyptus, Minttu ja Sitruuna 3 mg imeskelytabletti SPC 2018-02-28